Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

Viborg HK klar til sæsonen 2021/2022

Sæsonen 2020/2021 vil gå over i historien som sæsonen, der aldrig rigtig blev det helt store højdepunkt pga. Corona. Hallerne blev lukket ned midt i december, og vi måtte først mødes udendørs d. 1. marts. Så havde vi 1,5 måneders udendørsaktivitet, indtil hallerne blev åbnet op onsdag d. 21. april. En festdag for alle og i VHK træner vi med de gamle årgange i resten af april måned. I maj er vi så klar til at starte i de nye aldersgrupper, og vi står klar til at modtage både nye og nuværende medlemmer.

Dog er foreningslivet i Danmark pt. underlagt en del restriktioner med forsamlingsforbud og lign. Derfor skal man, hvis man er interesseret i at komme til en prøvetræning i klubben, kontakte den årgangsansvarlige og aftale dette med denne. Derved kan vi sikre os, at alle gældende retningslinjer bliver overholdt.

Covid-19 retningslinjer

Covid- 19 Retningslinjer for håndbold i Viborg HK forening

Spillere/trænere

Mundbind

Alle skal bære mundbind, når man bevæger sig rundt i Vibocold Arena 1 & 2, på gangene, toiletter & cafeteria.

 • Spillere: Alle spillere over 12 år skal bære eget mundbind i hallerne, når de bevæger sig rundt. Spillerne kan tage mundbindet af, når de opvarmer / træner & spiller kamp. Når træningen eller kampen er slut, skal de tage mundbindet på igen.
 • Trænere-ledere: Alle træner-ledere skal bære eget mundbind i hallerne, når de bevæger sig rundt. Træner-ledere kan tage mundbindet af, når de træner eller er til kampe. Når træningen eller kampen er slut, skal de tage mundbindet på igen.

Viborg HK stiller ikke mundbind til rådighed. Så man skal selv medbringe sit eget mundbind.

Omklædning

 • VHK holdene klæder om hjemmefra og venter med at tage bad til de er hjemme. Det ville være godt, hvis udeholdene også klæder om hjemmefra – Udeholdene kan dog bruge omklædningsrummene med de restriktioner, der er angivet på dørene, hvilket vil sige 6-10 personer i hvert omklædningsrum. Holdene kan derfor ikke mødes samlet før og efter kampen i omklædningsrummet. Der må kun være spillere fra samme hold i omklædningsrummet.
 • Brug kun hver 2. bruser i omklædningsrummet.
 • Tag tasker med ud fra omklædningsrummet og placer disse bag holdets udskiftningsbænk i hal 2 & bag målene i hal 1

Opvarmning

 • Hjemmehold: Hvis der ikke er træning eller spilles kampe i hal 2, kan hjemmeholdet varme op i hal 2 på en halv bane. Er hal 2 optaget opvarmer hjemmeholdet i mellemgangen mellem hal 1 & 2, på et begrænset område, hvor der ikke går andre.
 • Udehold: Hvis der ikke er træning eller spilles kampe i hal 2, kan udeholdet varme op i hal 2 på en halv bane. Er hal 2 optaget opvarmer udeholdet i foyeren ved hal 1 på et begrænset område, hvor der ikke går andre.
 • Der må ikke bruges bold når man varmer op i foyeren.
 • Boldopvarmning skal foregå på kampbanen i tidsrummet mellem kampene

Afvikling af kamp: før/under/efter

 • Medbring selv håndklæde til at tørre sved af med.
 • Gå ikke ind i hal 2 før I kan gå på banen – der må max være 80 tilskuere i hal.
 • Ved ventetid kan man vente på tilskuerpladserne i hal 1- sæt jer ned med afstand.
 • Forrige kamps spillere skal forlade banen, og tidtager skal være færdig med at afspritte målstolper & udskiftningsbænke, før man må gå på banen.
 • Forlad ikke banen i halvlegen. I skal blive på banen.
 • Når kampen er slut, pakker I jeres ting sammen og forlader straks banen i hal 1 og hele hallen i hal 2, så tidtager kan få afspritte

Max tilskuere kapacitet til kampe

 • Hal 1: 460 tilskuere
 • Hal 2: 80 tilskuere

Tilskuere / alle

 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer på Covid-19/Corona, hvis du er i risikogruppen, eller har været i kontakt eller bor med en person, der er testet positiv.
 • Sprit dine hænder ved indgangen. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Mundbind: Alle over 12 år skal bære eget mundbind, når man bevæger sig rundt i hallerne, gangene, toiletter eller cafeteria. Man kan tage mundbindet af, når man sidder ned på tilskuerpladserne. Klubben stiller ikke mundbind til rådighed
 • Bevæg dig ikke unødvendigt rundt, men kom tættest muligt på kampstart, og forlad hallen umiddelbart efter kampens afslutning. Bliv siddende under kampen, medmindre du skal på toilet/handle i cafeteriaet.
 • Husk kun at gå ind i den hal dit barn/du skal spille i. Brug de forskellige indgange alt efter om det er i hal 1 (hovedindgangen) eller hal 2 (indgang syd) mellem hal 1 & hal 2.
 • Tilskuere skal sidde med minimum en meters afstand – Dette gælder også familier/nære relationer. I hal 1 sidder man på hvert andet sæde & i hal 2 er afstanden på bænkene vist med røde prikker, som man skal sætte sig på.
 • Udeholdets tilskuere i hal 1 sidder modsat tidtagerbordet. I hal 2 sidder udeholdets tilskuere på den fjerneste siddegruppe af bænke nærmest toiletterne. Se skilt

Max tilskuere kapacitet til kampe

 • Hal 1: 460 tilskuere
 • Hal 2: 80 tilskuere

 

Samarbejde mellem Vestervang Skole og VHK

Vestervang Skole og Viborg Håndboldklub ønsker at flere børn får glæde af foreningslivet, og de helt unikke fællesskabsoplevelser, der dyrkes her og gror her. Mange børn er i dag foreningsløse, ligesom flere børn er mere og mere optaget af stillesiddende aktiviteter. Flere børn, har svært ved at definere sig selv i forhold til andre, og flere har sværere ved at sætte sig ind i eller forstå andres følelser. Sammenholdt med at forskning viser, at mange børn lærer hurtigere og bedre når der finder bevægelse sted, må et samarbejde mellem forening og skole være et godt fundament for livslang læring og trivsel.

Læs mere “Samarbejde mellem Vestervang Skole og VHK”

Michelles Håndboldkarriere fik en brat ende

Michelle startede med at spille Håndbold i Viborg HK som 5-årig, og siden har hele Michelles liv været håndbold. Hun er i dag 33 år, har to skønne drenge og er gift med en mand, der også er meget engageret i håndbold. I alle årene har hun spillet i VHK – på nær i 2010 og 2011, hvor hun lige var en tur i Norge. Michelle fortæller at håndbold er hendes frirum, hendes sociale liv og hendes lidenskab, og hun har altid trænet meget og været passioneret omkring håndbolden. Læs mere “Michelles Håndboldkarriere fik en brat ende”

Opstart efter corona-pause

Der er givet grønt lys til udendørsidræt, og derfor er vi i VHK gået i gang med udendørs “håndboldaktiviteter” – dejligt efter en lang pause.

Alle ungdomshold har fået tider på eksercerpladsen ved Kasernen, og de møder ind til velforberedt træning, der indeholder masser af aktiviteter og måske lidt håndbold. VHK følger nemlig de udmeldte retningslinjer – bl.a. at spillerne skal møde ind på hold af ni spillere, have egen bold med, der er yderst begrænset kropskontakt og der skal sprittes af jævnligt.

Men vi er rigtig glade for at komme i gang med fælles aktiviteter igen sammen med alle medlemmerne – det er jo det VHK “lever af”.

Faciliteterne har fået en kærlig hånd

Håndboldsæsonen 2020 har været alt andet end normal. Vi har på grund af COVID-19 ikke haft de samme muligheder for at træne og spille kampe i foråret, som vi plejer. Men det er også af den grund, vores haller har stået tomme i flere måneder, hvor der har været mulighed for at få lavet ting, som ellers ville have været en udfordring, at få tid til i vores travle hverdag. Læs mere “Faciliteterne har fået en kærlig hånd”