Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

Talent er kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af medfødt potentiale og mange års interaktioner i et miljø med målrettet træning og konkurrence. (Team Danmark).

VHK vision

Viborg Håndbold Klub ønsker at være et attraktivt, motiverende og mangfoldigt foreningsmiljø, hvor alle føler sig velkomne, yder til et stærkt forpligtigende fællesskab og oplever optimale sportslige/menneskelige udviklingsmuligheder uanset udgangspunkt og niveau.

VHK værdier – UFO

Udvikling
Betyder at alle bliver passende udfordret, alle er nysgerrige på egne muligheder og alle oplever fremskridt

Fællesskab
Betyder at alle føler, at man er en del af noget større og alle bliver set/hørt. Spillerne bliver opmærksomme på hinandens signaler og hjælper hinanden. Alle får mulighed for at bidrage til fællesskabet og der er fokus på spillernes ressourcer

Ordentlighed
Betyder at alle oplever gensidig respekt for- og anerkendelse af hinanden. Miljøet i Viborg HK består af ligeværdige relationer og vore handlinger bygger på saglighed og sund fornuft.

 

Mål

Viborg HK vil være med til at udvikle talentskaren af håndboldspillere gennem at motivere, systematisere og inspirere spillerne til at prøve deres talent af.

Talenterne lærer at mestre den med- og modgang, de oplever i deres sportskarriere. Og særligt at talenterne klædes på af trænere og ledere til at håndtere overgangen fra ungdom (talent) til senior (elite).

Udvikle langtidsholdbare, konkurrencedygtige og robuste håndboldspillere, der får mulighederne for at udvikle sig til ligaspillere.


Talentidentifikation og -selektion

Identifikation af talenterne starter i U15-truppen og sker på baggrund af flere faktorer, blandt andet motoriske, fysiske, kropslige og psykologiske potentialer.

Alle relevante aktører, der har en betydning for talenternes udvikling og trivsel, videndeler og samarbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte talent. VHK forpligtiger sig til at facilitere samarbejdet med spiller, forældre, Viborg Elite og VHK (og evt. udvalgte hold)

 

Rekruttering af nye spillere

VHK’s tilbud skal være så attraktivt og synligt, så nye spilere synes, at det er interessant at spille og udvikle sig i VHK - gælder også spillerne på Hald Ege Efterskole.

Det er ønskeligt, at der i U17 og U19 trupperne tilsammen er mindst én spiller på hver af spillets 7 positioner, der har liga-potentiale.


Langsigtet tilgang til arbejdet med udvikling af talentfulde børn/unge

Træningen bliver planlagt, så talenterne kan forfølge deres sportslige ambitioner og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Talenterne er selvstændige personer, og derfor får de kontinuerligt øget ansvar for egen udvikling og sportskarriere.

Talenterne og trænerne får anerkendelse for talenternes tilegnelse af nye færdigheder snarere end for talenternes sportslige resultater i en tidlig alder.

 

Træningsmiljø

I Viborg HK er fokus på hele miljøet og ikke kun på et enkelt talent, og der arbejdes på at skabe gode talentudviklingsmiljøer med velfungerende træningsgrupper. Fokus er på ”det hele menneske”, og at der er forståelse for talenternes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job og sport) gennem håndboldkarrieren. (Talentudviklingsmiljøer er mere end multihaller, madordninger og fleksible skoleskemaer)

Talenterne har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer til alle relevante aktører, og de bidrager til deres egen og talentmiljøets udvikling.

Beslutninger sker på baggrund af, hvad der er optimalt for talenternes personlige og sportslige udvikling frem for andre aktørers interesser.

Der er træningssamarbejde og aktiviteter på tværs af aldersgrupper, hvor ældre, positive rolle-modellers kompetencer nyttiggøres til at skabe videndeling og motivation hos yngre talenter.

Alle aktører omkring talenterne udviser engagement og oprigtig interesse for talenterne – både som unge atleter og som unge mennesker.

Træningsmiljøet er udfordrende, målrettet og seriøst, og samtidigt præget af glæde.

Der er fokus på at styrke og udvikle de sociale relationer mellem alle relevante aktører i træningsmiljøet. Den enkelte spillers trivsel afhænger af tilknytningen til fællesskabet og positive relationer.

 

Talentstruktur - U15, U17, U19

Træning

Vi udfordrer til stadighed os selv gennem spørgsmålet ”Hvordan kan vi tilrettelægge træningen?”, så -

 • Flest mulig bevarer motivationen længst muligt
 • De, der ønsker det, har muligheden for at nå verdenseliten
 • Udøverne finder deres år i sporten meningsfulde og føler, at de har lært noget, som de kan tage med sig i livet.

I Viborg HK arbejder vi målrettet for en positiv træningskultur, hvilket bygger på

 • God kommunikation – åben dialog med alle involverede, således struktur og indhold er kendte
 • Respekt for hinanden – alle udviser respekt for sine omgivelser og respekt for og accept af hinandens forskelligheder
 • Indflydelse og medinddragelse – alle har mulighed for at bidrage i forhold til interesse og muligheder
 • Udviklingsfokuseret – alle har optimale muligheder for at udvikle sit potentiale
 • Positivt miljø – samværet bygger på anerkendelse af hinandens forudsætninger, retfærdighed i forhold til indsats og kompetencer og god og munter stemning
 • Værdibaseret – Viborg HK’s værdier er synlige og kan mærkes i dagligdagen

Fokus er på talenternes langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat. Træning og konkurrence foregår efter principperne i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK). (Det handler om de rette øvelser, på rette tidspunkt, i den rette mængde, med den rette intensitet og den rette udførelse). Et trænings-årshjul indeholder teknisk træning, taktisk træning, koordinations- og skadesforebyggende træning, progressiv opbygget fysisk træning, fremme den kollektive forståelse og spillernes levestil/indstilling. (dobbelt så stor betydning som talent).

Træneren fokuserer både på udvikling af talenternes personlige og sociale kompetencer og på udvikling af talenternes sportslige kompetencer.

De involverede trænere er opmærksomme på, at træningsbelastningen i de forskellige træningsmiljøer (Viborg HK + Viborg Elite) er afstemte med udgangspunkt i den enkelte spiller.

Når det enkelte talent er mentalt og fysisk klar kan det være en fordel at lade vedkommende træne med på årgangen over i én træning/uge. Derved øges udfordringen, motivationen og evt. træningsmængden for den enkelte spiller. Beslutningen tages i samhørighed mellem spiller, forældre og trænerne for de to årgange.

Træningsmængde

U15 U17 U19
Haltræning 4 timer 6 timer 8 timer
Fysisk træning 2 timer 3 timer 4½ timer
Koordination/skadesforebyggende træning 1 time 1 time 1 time

 

Træningen, som spillerne deltager i i andre sammenhænge f.eks. Viborg Elite indgår i træningsmængden.

 

Ledere og trænere som kulturelle ledere

Træner/leder er de nære rollemodeller, der sætter rammerne for holdene i dagligdagen og de må derfor have fokus på miljøet, omgivelserne, relationelle indgang og et procesorienteret miljø.

Træneren engagerer sig i sin egen udvikling og uddanner og dygtiggør sig specifikt i forhold til at arbejde med og udvikle unge talenter.

 

Rammer

VHK råder over særdeles gode rammer –

 • Veludstyret styrkelokale
 • Haltider i passende mængde i forhold til behov
 • Flere mødelokaler
 • Lokaler til sociale samlinger

Trænerstab

Trænere – VHK sikrer, at der er veluddannede og erfarne trænere i alle afdelinger. Der er én hovedansvarlig træner for hver afdeling, og mindst én træner for hvert hold i den aktuelle afdeling.

Holdleder – der er tilknyttet holdleder til alle hold

Fysisk træner – VHK har tilknyttet fysisk trænere og desuden et tæt samarbejde med de fysiske trænere i Viborg Elite.

Fysioterapeut – VHK har aftale med fysioterapeut

 

Forældre

Viborg HK’s dagligdag bygger på, at forældrene byder sig til med hjælp til kørsel, tidtagning, trøjevask, praktiske opgaver, sociale arrangementer osv.

I Viborg HK er forældrerollen med til at sikre det gode klubmiljø gennem bl.a.

 • understøtte glæden ved at den unge er en del at et større fællesskab
 • støtte og opbakning til udøvere og trænere i forhold til holdets samlede aktivitetsniveau
 • udvise respekt for accept af klubbens værdier
 • have fokus på læring og udvikling frem for resultater

 

Viborg d. 5. marts 2020

Sportsudvalget/Bestyrelsen, Viborg HK