Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

Formandens årsberetning 2022/2023

Sæsonen 2022/2023 har været en sæson, som har budt på både kendte og mange nye udfordringer.

Vi har fortsat pænt med medlemmer i klubben nemlig 376 – sidste år 348 – så en fremgang på 28. På de yngste årgange har vi haft størst fremgang – først og fremmest pga. der bliver lavet et godt stykke arbejde af vore frivillige, men og også fordi vi i samarbejde med Idrætsrådet har gennemført Pulsåret – et initiativ hvor vi inviterede 2. og 3. klasserne fra vore naboskoler ind til håndboldaktiviteter. Vi har også i år gennemført Pulsåret, og vi forventer at se en positiv effekt af dette arbejde i de kommende år.

Økonomi – tilskud fra Aps’ blev halveret ved juletid (midt i regnskabsåret), hvilket flyttede bestyrelsens fokus over på økonomi. På dette tidspunkt så vi ind i et forventet underskud på min. 250.000 kr, men heldigvis blev resultatet bedre med et underskud på 188.000 kr. – stadig et særdeles utilfredsstillende resultat.

Vi igangsatte flere tiltag for at skaffe ekstra økonomi, og en meget stor tak til alle de frivillige, der tog en ekstra tørn med –

 • Tinghallen – her har vi garderobebetjeningen ved alle arrangementer
 • Bod ved hjemmekampe – som følge af cafeteriets nedlukning gik en gruppe i gang med at lave en lille bod ved alle hjemmestævner
 • Sponsorindsats – der har tidligere været en aftale med Aps’ om, at Foreningen ikke var særlig offensiv på sponsormarkedet, og det har vi været nødt til at lave om på
 • Ekstra opgaver ved GH – ud over tidtageropgaven lavede vi en Bambusa bod og hjalp til med serveringen i Tinghallen.
 • OK-app indsats – øget information om App’en, der giver et fint bidrag uden stor indsats
 • Julekalendersalg/strømpesalg – vi fortsætter med at sælge julekalendere og strømper
 • Håndboldskole i uge 7 og 26 – vi fik igen (efter Corona) gang i håndboldskole i uge 7 og som noget helt nyt afholdt vi også håndboldskole i uge 26 – begge med fin succes og bidrag til vores økonomi.

Træner/ledermøder – vi afholder hen over året 4 møder for træner/ledergruppen. Møderne er vigtige, dels for at dele informationer/viden og dels for at skabe et fællesskab med fælles forståelse for vores mål og værdier.

Bestyrelsen har arbejdet med et projekt vedr. Frivillighed og organisering af Klubben. Der laves en beskrivelse af de mange opgaver, som ligger i VHK, dels for at øge overskueligheden af opgaverne og dels for at øge tilgangen af frivillige. Her har vi fået god hjælp af idrætsrådet.

Håndbolden – her har 22/23 budt på mange gode resultater, både sociale, trivselsmæssige, udviklingsmæssige og sportslige

 • GH – vi deltog igen i 22 med alle holdene i Generation Handball
 • Deltagelse i Tornby Cup 61 deltagere
 • Deltagelse i PåskeCup i Holstebro 127 deltagere

Sæsonens resultater

 • U7 Mix – Deltog i DGI stævner hele sæsonen
 • U9 piger – Deltog i DGI stævner hele sæsonen
 • U9 drenge – Spillede i B rækken. (Ingen slutplacering, da dette ikke bliver registreret i denne årgang)
 • U11 drenge – Spillede i C rækken og sluttede som nr. 3.
 • U11 piger – Hold 1 spillede i B rækken og sluttede som vinder. Hold 2 spillede i C rækken og sluttede som nr. 2. Hold 3 spillede i D rækken og sluttede som nr. 3,
 • U13 piger – Hold 1 spillede i A rækken og sluttede som vinder i deres pulje. Hold 2 spillede i B rækken og sluttede som nr. 4.
 • U15 drenge – Hold 1 spillede i B rækken og sluttede som nr. 2. Hold 2 spillede i C rækken og sluttede som nr. 3.
 • U15 piger – Hold 1 spillede 2. division og vandt deres pulje og spillede Jysk mesterskab, og sluttede sidst i deres pulje. Hold 2 spillede i A rækken og vandt puljen og blev kredsvinder. Hold 3 spillede B rækken og vandt deres pulje og blev kredsvinder.
 • U17 piger – Hold 1 Spillede i Ligaen og blev nr. 4 i deres pulje. Spilede om at komme til DM, men blev slået ud i indledende runde. Hold 2 spillede i 1. division B rækken og blev nr. 2 i deres række.
 • U19 piger – Hold 1 spillede i LIGA rækken og blev nr. 12 og sidst i deres række. Hold 2 spillede i 2. division og sluttede som nr. 1 i deres række. Kunne ikke gå videre i Jysk mesterskab da de havde en med alders dispensation med.
 • Jylland serie kvinder – Holdet blev trukket ved juletid, da der ikke længere kunne stilles hold
 • Serie 2 kvinder – De sluttede sidst i deres række og rykkede ned i Serie 3

Spillere udtaget landshold

 • Peter Præsteskov og Christian Sachse fra Viborg Håndbold Klubs Special Olympics hold blev i efteråret 2022 udtaget til Parasport Danmarks håndboldlandshold, og var med til Special Olympics World Summer Games 2023 i Berlin her i juni måned, hvor de vandt guld.
 • Nanna Vinther (U17) – Deltog i ungdoms OL og U19 landsholdssamling
 • Frida Johannesen (U17) – U17 landsholdsamling

Spillere deltaget i talenttræning (T) på JHF niveau og/eller kredstræning (K)

 • Ida Skipper – U17 K+T
 • Julie Vesterholm – U17 T
 • Julie Højberg – U19 T
 • Lærke Ibsen – U19 T
 • Camma Godskesen – U17 T

Hen over foråret ansatte vi talentchef Nicolaj Danefeld i en kombineret stilling sammen med Aps’ og Viborg Elite. I foreningen får Nicolaj ansvaret for U19Piger og skal desuden sikre kontinuitet og udvikling fra U15 til U19. I Aps skal Nicolaj være med til udvalgte træninger med ligaen, og i Viborg Elite er opgaven at understøtte talentudviklingen for piger i hele kommunen.

Samarbejde ”ud af huset”

 • SIK med U19 holdet – enkelte spillere på U19 får mulighed for at få kampe på SIKs 1. div., hvilket skal være med til at fastholde og udvikle U19 spillere
 • Hald Ege Efterskole – her fortsætter det gode samarbejde, hvor efterskoleelever med niveau til første hold U17 piger inviteres ind i Foreningen
 • Aps’et – der er en rigtig fin dialog med Aps og der samarbejdes om flere ting – Jens Steffensen understøtter det gode forhold.
 • Idrætsrådet – fint samarbejde vedr. håndboldtiltag i kommunen bl.a. Pulsåret
 • Viborg Elite – fint samarbejde vedr. talentudvikling/Viborg Elite

Der skal lyde en stor tak til vore samarbejdspartnere, der bakkede op om foreningen i det forløbne år.

Tak til personalet i Viborg Station Center, BIOCIRC Arena samt Viborg Kommune, som altid er behjælpelige, når vi har brug for det.
En særlig og helt speciel tak til alle de frivillige personer, som har investeret mange timer i Viborg Håndbold Klub. Her tænker jeg på holdledere, udvalgsmedlemmer, forældretrænere, trænere, forældreforeningen, og alle de forældre, som har hjulpet os gennem året med forskellige opgaver.

Speciel tak til

 • Jimmi Norsk Hansen som turneringsleder
 • Kaj Bertelsen – tøjmand
 • Johnny Bager – materialemand

Uden jeres samlede hjælp kunne vi ikke være den forening, som vi er i dag.

Og endelig en speciel tak for indsatsen til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde. Igen et år med både sjove og svære udfordringer, men alle har budt ind med løsninger på de opgaver, som vi har haft. TAK

Børge Hansen
Formand, Viborg HK Forening