Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

Tak til Henrik

På VHK-generalforsamlingen takkede Henrik af som formand efter 8 år i bestyrelsen og heraf de sidste fire som formand.

Henrik fik tak for sin store indsats, hvor han gennem alle årene har været mål- og handlingsorienteret.

Det blev også fremhævet, at han gennem sin direkte og humoristiske væremåde har været med til skabe et godt arbejdsklima i bestyrelsen, og han er selv gået foran, når der var brug for flere hænder i dagligdagen.

Stor tak til Henrik!