Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

Børge Hansen

Formand

Torben Høg

Næstformand

Jeanet Milther

Kasserer

Trine Sørensen

Sekretær

Cindie Deleuran

Bestyrelsesmedlem

Maiken Nyberg

Bestyrelsesmedlem

Camilla Borg Sølvsten

Bestyrelsesmedlem

Jesper Riis Jensen

Bestyrelsesmedlem

Kim Christensen

Suppleant

Mads Skatka

Suppleant

Per Tange

Bogholderi