Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

VHK
VHK

VHK vision

Viborg Håndbold Klub ønsker at være et attraktivt, motiverende og mangfoldigt foreningsmiljø, hvor alle føler sig velkomne, yder til et stærkt forpligtigende fællesskab og oplever optimale sportslige/menneskelige udviklingsmuligheder uanset udgangspunkt og niveau.

VHK

VHK værdier – UFO

Udvikling
Betyder at alle bliver passende udfordret, alle er nysgerrige på egne muligheder og alle oplever fremskridt

Fællesskab
Betyder at alle føler, at man er en del af noget større og alle bliver set/hørt. Spillerne bliver opmærksomme på hinandens signaler og hjælper hinanden. Alle får mulighed for at bidrage til fællesskabet og der er fokus på spillernes ressourcer

Ordentlighed
Betyder at alle oplever gensidig respekt for- og anerkendelse af hinanden. Miljøet i Viborg HK består af ligeværdige relationer og vore handlinger bygger på saglighed og sund fornuft