Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

Formandens årsberetning 2022/2023

Sæsonen 2022/2023 har været en sæson, som har budt på både kendte og mange nye udfordringer.

Vi har fortsat pænt med medlemmer i klubben nemlig 376 – sidste år 348 – så en fremgang på 28. På de yngste årgange har vi haft størst fremgang – først og fremmest pga. der bliver lavet et godt stykke arbejde af vore frivillige, men og også fordi vi i samarbejde med Idrætsrådet har gennemført Pulsåret – et initiativ hvor vi inviterede 2. og 3. klasserne fra vore naboskoler ind til håndboldaktiviteter. Vi har også i år gennemført Pulsåret, og vi forventer at se en positiv effekt af dette arbejde i de kommende år.

Økonomi – tilskud fra Aps’ blev halveret ved juletid (midt i regnskabsåret), hvilket flyttede bestyrelsens fokus over på økonomi. På dette tidspunkt så vi ind i et forventet underskud på min. 250.000 kr, men heldigvis blev resultatet bedre med et underskud på 188.000 kr. – stadig et særdeles utilfredsstillende resultat.

Vi igangsatte flere tiltag for at skaffe ekstra økonomi, og en meget stor tak til alle de frivillige, der tog en ekstra tørn med –

 • Tinghallen – her har vi garderobebetjeningen ved alle arrangementer
 • Bod ved hjemmekampe – som følge af cafeteriets nedlukning gik en gruppe i gang med at lave en lille bod ved alle hjemmestævner
 • Sponsorindsats – der har tidligere været en aftale med Aps’ om, at Foreningen ikke var særlig offensiv på sponsormarkedet, og det har vi været nødt til at lave om på
 • Ekstra opgaver ved GH – ud over tidtageropgaven lavede vi en Bambusa bod og hjalp til med serveringen i Tinghallen.
 • OK-app indsats – øget information om App’en, der giver et fint bidrag uden stor indsats
 • Julekalendersalg/strømpesalg – vi fortsætter med at sælge julekalendere og strømper
 • Håndboldskole i uge 7 og 26 – vi fik igen (efter Corona) gang i håndboldskole i uge 7 og som noget helt nyt afholdt vi også håndboldskole i uge 26 – begge med fin succes og bidrag til vores økonomi.

Træner/ledermøder – vi afholder hen over året 4 møder for træner/ledergruppen. Møderne er vigtige, dels for at dele informationer/viden og dels for at skabe et fællesskab med fælles forståelse for vores mål og værdier.

Bestyrelsen har arbejdet med et projekt vedr. Frivillighed og organisering af Klubben. Der laves en beskrivelse af de mange opgaver, som ligger i VHK, dels for at øge overskueligheden af opgaverne og dels for at øge tilgangen af frivillige. Her har vi fået god hjælp af idrætsrådet.

Håndbolden – her har 22/23 budt på mange gode resultater, både sociale, trivselsmæssige, udviklingsmæssige og sportslige

 • GH – vi deltog igen i 22 med alle holdene i Generation Handball
 • Deltagelse i Tornby Cup 61 deltagere
 • Deltagelse i PåskeCup i Holstebro 127 deltagere

Sæsonens resultater

 • U7 Mix – Deltog i DGI stævner hele sæsonen
 • U9 piger – Deltog i DGI stævner hele sæsonen
 • U9 drenge – Spillede i B rækken. (Ingen slutplacering, da dette ikke bliver registreret i denne årgang)
 • U11 drenge – Spillede i C rækken og sluttede som nr. 3.
 • U11 piger – Hold 1 spillede i B rækken og sluttede som vinder. Hold 2 spillede i C rækken og sluttede som nr. 2. Hold 3 spillede i D rækken og sluttede som nr. 3,
 • U13 piger – Hold 1 spillede i A rækken og sluttede som vinder i deres pulje. Hold 2 spillede i B rækken og sluttede som nr. 4.
 • U15 drenge – Hold 1 spillede i B rækken og sluttede som nr. 2. Hold 2 spillede i C rækken og sluttede som nr. 3.
 • U15 piger – Hold 1 spillede 2. division og vandt deres pulje og spillede Jysk mesterskab, og sluttede sidst i deres pulje. Hold 2 spillede i A rækken og vandt puljen og blev kredsvinder. Hold 3 spillede B rækken og vandt deres pulje og blev kredsvinder.
 • U17 piger – Hold 1 Spillede i Ligaen og blev nr. 4 i deres pulje. Spilede om at komme til DM, men blev slået ud i indledende runde. Hold 2 spillede i 1. division B rækken og blev nr. 2 i deres række.
 • U19 piger – Hold 1 spillede i LIGA rækken og blev nr. 12 og sidst i deres række. Hold 2 spillede i 2. division og sluttede som nr. 1 i deres række. Kunne ikke gå videre i Jysk mesterskab da de havde en med alders dispensation med.
 • Jylland serie kvinder – Holdet blev trukket ved juletid, da der ikke længere kunne stilles hold
 • Serie 2 kvinder – De sluttede sidst i deres række og rykkede ned i Serie 3

Spillere udtaget landshold

 • Peter Præsteskov og Christian Sachse fra Viborg Håndbold Klubs Special Olympics hold blev i efteråret 2022 udtaget til Parasport Danmarks håndboldlandshold, og var med til Special Olympics World Summer Games 2023 i Berlin her i juni måned, hvor de vandt guld.
 • Nanna Vinther (U17) – Deltog i ungdoms OL og U19 landsholdssamling
 • Frida Johannesen (U17) – U17 landsholdsamling

Spillere deltaget i talenttræning (T) på JHF niveau og/eller kredstræning (K)

 • Ida Skipper – U17 K+T
 • Julie Vesterholm – U17 T
 • Julie Højberg – U19 T
 • Lærke Ibsen – U19 T
 • Camma Godskesen – U17 T

Hen over foråret ansatte vi talentchef Nicolaj Danefeld i en kombineret stilling sammen med Aps’ og Viborg Elite. I foreningen får Nicolaj ansvaret for U19Piger og skal desuden sikre kontinuitet og udvikling fra U15 til U19. I Aps skal Nicolaj være med til udvalgte træninger med ligaen, og i Viborg Elite er opgaven at understøtte talentudviklingen for piger i hele kommunen.

Samarbejde ”ud af huset”

 • SIK med U19 holdet – enkelte spillere på U19 får mulighed for at få kampe på SIKs 1. div., hvilket skal være med til at fastholde og udvikle U19 spillere
 • Hald Ege Efterskole – her fortsætter det gode samarbejde, hvor efterskoleelever med niveau til første hold U17 piger inviteres ind i Foreningen
 • Aps’et – der er en rigtig fin dialog med Aps og der samarbejdes om flere ting – Jens Steffensen understøtter det gode forhold.
 • Idrætsrådet – fint samarbejde vedr. håndboldtiltag i kommunen bl.a. Pulsåret
 • Viborg Elite – fint samarbejde vedr. talentudvikling/Viborg Elite

Der skal lyde en stor tak til vore samarbejdspartnere, der bakkede op om foreningen i det forløbne år.

Tak til personalet i Viborg Station Center, BIOCIRC Arena samt Viborg Kommune, som altid er behjælpelige, når vi har brug for det.
En særlig og helt speciel tak til alle de frivillige personer, som har investeret mange timer i Viborg Håndbold Klub. Her tænker jeg på holdledere, udvalgsmedlemmer, forældretrænere, trænere, forældreforeningen, og alle de forældre, som har hjulpet os gennem året med forskellige opgaver.

Speciel tak til

 • Jimmi Norsk Hansen som turneringsleder
 • Kaj Bertelsen – tøjmand
 • Johnny Bager – materialemand

Uden jeres samlede hjælp kunne vi ikke være den forening, som vi er i dag.

Og endelig en speciel tak for indsatsen til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde. Igen et år med både sjove og svære udfordringer, men alle har budt ind med løsninger på de opgaver, som vi har haft. TAK

Børge Hansen
Formand, Viborg HK Forening

Viborg HK håndboldskole

Håndboldskole i Viborg HK i uge 7 – 2023

Mandag – tirsdag for U9 (årgang 2013-2014) – pris 549,-

Mandag – onsdag for U11 og U13 (årgang 2009-2012) – pris 649,-

Der tilmeldes via Sport24 – klik her.

Vi mødes hver morgen kl. 9:00 i Viborg Stadionhaller – hal 2.

Der er en t-shirt med i prisen, som udleveres til alle mandag morgen. Der er ved tilmeldingen mulighed for tilkøb af shorts, bolde mv. som også vil blive udleveret mandag morgen.

 

Håndboldskole for U9 spillere


Mandag den 13. – tirsdag den 14. februar 2023.

Der er 25 pladser til U9. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Alle dage træner vi fra 9:00 -15:00.

Med i prisen er en t-shirt, frokost alle dage og billet til en ligakampen i – og selvfølgelig en masse god træning af Viborg HK’s trænere og liga-spillere.

Til håndboldskolen skal I selv medbringes en bold.

Der tilmeldes via Sport24 – klik her.

 

Håndboldskole for U11-U13 spillere

Mandag den 13. – onsdag 15. februar 2023 for U11 og U13.

Der er 75 pladser til U11 og U13. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Alle dage træner vi fra 9:00 -15:00.

Med i prisen er en t-shirt, frokost alle dage og billet til en ligakampen i – og selvfølgelig en masse god træning af Viborg HK’s trænere og liga-spillere.

Til håndboldskolen skal I selv medbringes en bold.

 

Tak til Henrik

På VHK-generalforsamlingen takkede Henrik af som formand efter 8 år i bestyrelsen og heraf de sidste fire som formand.

Henrik fik tak for sin store indsats, hvor han gennem alle årene har været mål- og handlingsorienteret.

Det blev også fremhævet, at han gennem sin direkte og humoristiske væremåde har været med til skabe et godt arbejdsklima i bestyrelsen, og han er selv gået foran, når der var brug for flere hænder i dagligdagen.

Stor tak til Henrik!

Generalforsamling

Generalforsamling

Kære Medlemmer,

Der afholdes ordinær generalforsamling i Viborg HK Forening, Torsdag den 29. September kl. 19.00 i Wilbek Lounge.

Dagsorden er efter vedtægterne, og alle æresmedlemmer samt medlemmer på 18 år eller derover er stemmeberettiget ved enten personligt fremmøde eller underskrevet fuldmagt, der afleveres på dagen.

Alle medlemmer under 18 år kan stemme ved enten værge eller 1 forældre og igen ved enten personligt fremmøde eller underskrevet fuldmagt afleveret på dagen.

Vi håber, at rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, og vi opfordre trænere på U19 og senior til at droppe træningen den aften og i stedet deltage i generalforsamlingen med holdet.

Vi glæder os rigtig meget.

Bestyrelsen for Viborg HK Forening

Nanna Vinther er udtaget til ungdoms-OL

Nanna Skovmose Vinther var egentlig ikke tiltænkt en plads til ungdoms-OL, men en korsbåndsskade til en holdkammerat skabte pludselig en ledig plads på landsholdet.

Om lidt under en uge starter ungdoms-OL, eller European Youth Olympic Festival for at være helt præcis, og her vil Danmark være repræsenteret i flere forskellige sportsgrene.

En af sportsgrenene er håndbold, hvor Danmark stiller med landshold indenfor begge køn – og på det ene landshold finder vi Nanna Skovmose Vinther.

Den lokale Viborg-pige, som er datter af den tidligere professionelle håndboldspiller Torben Vinther, skal altså en tur til Slovakiet, hvor hele cirkusset render af stablen.

Kilde: Læs hele artiklen i Viborg Folkeblad her.

VHK – U17 pigetrænerteamet 2022/2023

Tre meget centrale roller omkring U17 pigerne i Viborg HK er nu på plads – tre nye ansigter. Byd velkommen til Amir Shabani, Jim Lauesen og Jonas Rohde. I Viborg HK vil vi talentudvikle og give de bedste rammer for at man kan udvikle sig, man skal have mulighed for at prøve sit talent af. Vi ved at miljøet omkring pigerne, spiller en meget afgørende rolle for denne udvikling og derfor er vi glade for at vi nu kan præsentere de første 3 brikker i denne kabale.

Amir kommer fra Sydfyn hvor han de seneste mange år har haft forskellige træneropgaver i GOG og på skolerne i Oure. Seneste har Amir trænede U15 pigerne i GOG. Amir lægger stor vægt på et godt træningsmiljø hvor talentudvikling og fællesskab er hovedingredienserne. Gennem de samtaler vi har haft med Amir, er det tydeligt, at vi har med en træner at gøre, som brænder for talentudvikling.

Jim Lauesen har fået sin håndboldopvækst i henholdsvis Brøndby og Vium. Efter en højskoleophold i Ikast er han blevet hængende i det jyske og er nu klar til at udvikle talenter i Viborg HK. Jim tager en masser erfaring med sig fra miljøet i Ikast, hvor han den seneste sæson været en del af trænerteamet i U17 pigeafdelingen. Som træner sætter Jim, en ære i at spillerne udvikler sig både på, men også uden for banen. Ligesom Amir brænder Jim for håndbolden og talentudvikling.

Sidste mand der skal præsenteres i denne omgang, er Jonas Rohde som i øjeblikket slår sine folder i SUS Nyborg hvor han træner U15 piger. Jonas har ligesom Jim være på højskole i Ikast og søger nu tilbage til det jyske, hvor han skal være med til at udvikle U17 afdelingen. Jonas brænder også for håndbolden og vil helt sikkert, lige som de to andre byde ind med en masse kompetencer og erfaringer som vil bidrage positivt til Viborg Hk’s talent og udviklings miljø.

Vi glæders os meget til at se dem i hallen til den nye sæson.

Thilde Frandsen er årets talent i Viborg Elite

Thilde Frandsen fra Viborg HK er blevet hyldet som vinder af Årets Talent i Viborg Elite ved det festlige sportsgalla arrangement.

Prisen blev overrakt af Direktør i Team Danmark Peter Fabrin samt Ole Anders Petersen fra Viborg Kultur og Idrætsfond, som bl.a. hyldede Thilde med følgende ord:

Thilde har bidt sig fast på Viborg HK’s ligahold i en meget ung alder, hvor hun har imponeret med at kunne præstere i store kampe og under stort pres. Thilde er enormt arbejdsom og målrettet med både sin sport og skole. Hun er fast med på ungdomslandet og var bl.a. med til EM i juni/juli. Hvis hun fortsætter sin udvikling de kommende år vil hun være en spændende kandidat til det danske håndboldlandshold. Thilde er vellidt og en god kammerat med begge ben plantet på jorden. Hun har en god balance i hverdagen og formår at tilrettelægge sin træningsuge samtidig med, at hun tager en 4-årig Team Danmark linje på Viborg Katedralskole.

Stort tillykke til Thilde.

Om prisen
I valget af Årets Talent lægges primært vægt på, at talentet:
– Har potentiale til at blive en international topidrætsudøver.
– Er hårdtarbejdende og lever som en professionel udøver.
– Formår at have en god balance i dagligdagen (skole, sport, familie, venner).
– Har særlige idrætslige resultater/udmærkelser (landshold, mesterskaber mm.)

Ud over hæderen som Årets Talent følger en check på 10.000kr. sponseret af Viborg Kultur og idrætsfond.

Thilde Frandsen

Nicolej Krickau

Toptræner på besøg i VHK Forening

Vi har haft besøg af Nicolej Krickau, som holdt inspirationskursus, hvor der var fokus på, hvordan man får de fysisk mindre bagspillere implementeret i sit angrebsspil.
14 af vores egne trænere deltog i kurset og flere af vores U17 og U19 piger deltog som medie på kurset.

Læs her hvad pigerne synes om at være medie sådan en aften:

-Vi – U17 og U19 piger i Viborg HK – havde en fantastisk træning i mandags, med en masse sjov og læring. Nikolej var god til at forklare, god til at rette på os og god til at lytte. Selvom han var hård og kontant, gav han os alligevel nogle små, men vigtige redskaber, som vi alle tager med videre i fremtidige kampe og træninger. Det var fedt, at han både havde tid til os spillere, men også koncentrerede sig om de andre 54 trænere på tilskuerrækkerne. Der var super god stemning og alt i alt en fed træning med en stor flok glade piger.

VHK Forening

Mads-Alfred

Hvorfor spiller du håndbold i VHK?

Mads-Alfred fortæller:

Jeg er meget glad for at spille håndbold i Viborg HK, fordi der er et godt fællesskab. Der er plads til, at alle kan have det sjovt, uanset om du spiller håndbold for at få god motion med vennerne, eller om du spiller for at give den max-gas. Jeg elsker konkurrencen og at score mål i kampene, og så ligger klubben super godt, i forhold til hvor jeg bor.