Viborg Håndbold Klub

VHK værdier:

Udvikling | Fællesskab | Ordentlighed

Samarbejde mellem Vestervang Skole og VHK

Vestervang Skole og Viborg Håndboldklub ønsker at flere børn får glæde af foreningslivet, og de helt unikke fællesskabsoplevelser, der dyrkes her og gror her. Mange børn er i dag foreningsløse, ligesom flere børn er mere og mere optaget af stillesiddende aktiviteter. Flere børn, har svært ved at definere sig selv i forhold til andre, og flere har sværere ved at sætte sig ind i eller forstå andres følelser. Sammenholdt med at forskning viser, at mange børn lærer hurtigere og bedre når der finder bevægelse sted, må et samarbejde mellem forening og skole være et godt fundament for livslang læring og trivsel.

Vi inviterer en ekstra samarbejdspartner ind, fordi vi på den måde kan få et fælles fundament, som kan hjælpe os i undervisning og aktivitet. Derfor gør vi brug af DGI’s undervisningsmateriale: ”Hænderne op med DIGGI”. Dette materiale er designet med det formål at gøre børn interesseret i boldspil, samtidig med at de arbejder med de skolefaglige mål. ”Hænderne op med Diggi” har derfor integreret de fag-faglige mål, hvilket betyder at de taler lige ind i en skolekontekst, hvor rammen er bevægelse.

Vestervang Skole og Viborg håndboldklub har indgået et samarbejde som har nedenstående fælles mål:

  • Vi vil arbejde med at styrke sunde fællesskaber, og øget kendskabet til foreningsidræt.
  • Vi vil arbejde med at styrke børns lyst og motivation for livslang læring og bevægelse.
De ovenstående mål taler ind i Viborg kommunes sammenhængsmodel.