U17 piger til teambuilding

Den kommende u17 pige trup var har været på en teambuilding tur, de var ude ved Foulum fodboldgolf hvor temaet var ryste sammen, samarbejde og ikke mindst at have det sjovt. Pigerne siger der var god mad masse af sjove øvelser, strandhåndbold, og om aftenen var der “kage dyst” . Alt i alt en super god weekend.

Viborg har besøg af Merete Møller

Onsdag aften var flere af vores trænere, i samarbejde med Viborg elite, til en temaaften omkring optimal træningsbelastning og fysisk træning til unge håndboldspillere med Merete Møller. Merete har selv været professionel håndboldspiller men måtte stoppe i en ung alder pga knæskade.

Emnerne for temaaftenen var blandt andet forebyggelse af skader, hvilke muskelgrupper er særligt vigtigt at træne og passende træningsmængde for den enkelte spiller.

Pressemeddelelse fra Viborg HK Forening — Opstart med Håndboldfitness og som pilotklub i Five-a-side Håndbold

Viborg HK Forening har store visioner for fremtiden


Der er flere helt nye motionshåndboldtilbud i byen. De hedder Five-a-side Håndbold og Håndboldfitness, og Viborg HK Forening bliver en af de første klubber til at tilbyde disse nye spil målrettet tidligere spillere i alderen 30+ samt helt nye håndboldmotionister, der har lyst til at være med på håndboldbanen.

 

Høj puls, glæden ved håndbold og mange mål, det er essensen af det helt nye motionshåndboldspil Five-a-side Håndbold. Spillet er nu muligt at prøve i Viborg HK Forening, der som nogle af de første har meldt sig som pilotklub for det nye motionshåndboldspil.

”Vi har valgt at blive pilotklub for Five-a-side Håndbold, fordi vi allerede har en masse at byde på som forening, men gerne vil udvide paletten af tilbud yderligere. Vi repræsenterer en sport, hvor alle kan være med, og hvor det at indgå i et fællesskab er et bærende element. Vi ved, at der er mange tidligere håndboldspillere i vores lokalmiljø, men vi har ikke tidligere haft et tilbud til dem – det har vi nu,” siger formand i Viborg HK Forening, Terkel Tranberg, og tilføjer:

”Det er et budskab, som vi gerne vil udover rampen med, og som pilotklub får vi god sparring og en række gode værktøjer til at udbrede kendskabet til vores nye tilbud til tidligere håndboldspillere i alderen 30+,” siger formanden.

Viborg HK Forening blev opmærksomme på det nye motionshåndboldspil gennem DGI og har fået hjælp af den lokale håndboldkonsulent til at starte et udviklingsforløb op i klubben. Der er opstart onsdag 12. september kl. 20.30 i Viborg Stadionhal 2, og alle er velkomne.

Samme tid og sted starter vi desuden Håndboldfitness op, der også er et motionstilbud for voksne. Dog med den store forskel, at man ikke behøver at have spillet håndbold tidligere for at deltage. Konceptet er bygget op om 3 elementer: Puls, Power og Play, og er et godt og socialt alternativ til fitnesscentre, og hvor man samtidig får en masse grin og sjove oplevelser sammen med andre.

6.000 nye medlemmer på landsplan

Bag pilotklubberne står ’Bevæg dig for livet – Håndbold’, der er et samarbejde mellem Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold og et led i den landsdækkende kampagne ’Bevæg dig for livet’.

Formålet med samarbejdet er at skabe udvikling og vækst i de lokale håndboldklubber og øge det samlede medlemstal for håndbold med 6.000 medlemmer på landsplan i 2020.

Udover Five-a-side Håndbold indeholder ’Bevæg dig for livet – Håndbold’ yderligere tre initiativer: Håndboldens Dag, et åbent hus-arrangement for alle håndboldklubber d. 5. januar 2019, Håndboldfitness og endelig en indsats målrettet de 16-19-årige håndboldspillere.

For yderligere information

Kontakt venligst Terkel Tranberg på telefon +4522179474 eller på mail terkel.tranberg@gmail.com for yderligere information om Five-a-side Håndbold i Viborg HK Forening.

 

Generel information om Five-a-side Håndbold og ’Bevæg dig for livet – Håndbold’ findes på bevaegdigforlivet.dk/haandbold.

U6 mix Opstart

De yngste i klubben, U6 mix (både piger og drenge) starter træningen :

Lørdag d. 1 September kl 10:00 – 11:00 i hal 2.

Kom og prøv om håndbold er noget.

Træningstider Sommer 18

Træningstider sommer-18.

Start  14 maj (Uge 20)

Piger :

U10 : Tirsdag 17:30 – 19:00 + Fredag 16:00 – 17:30 i hal 2

U12 : Tirsdag 17:30 – 19:00 i hal 1  + Torsdag 16:30- 18:30 i hal 2

U14 : Mandag 17:30 – 19:00 i hal 2 + Torsdag  18:30 – 20:00 i hal 1

U16 : Mandag 18:30 – 20:30 i hal 1 + Torsdag 16:00 – 17:30 i hal 5

U18 : Mandag 16:00 – 17:30 i hal 2 + Torsdag 17:30 – 19:00 i hal 5

Senior : Mandag 17:00 – 18:30 i hal 1 + Onsdag 18:00 – 19:30 i hal 1

Drenge :

U10 : Onsdag 16:30 – 18:00 i hal 2

U12 : Onsdag 16:30 – 18:00 i hal 1

U14 : Tirsdag 19:00 – 20:30 i hal 1 + Torsdag 17:00 – 18:30 i hal 1

U16 : Mandag 19:00 – 20:30 i hal 2 + Onsdag 18:00 – 19:30 i Hal 2

U18 : Mandag 20:30 – 22:00 i hal 2 + Onsdag 19:30 – 21:00 i hal 2

Senior : Tirsdag 19:00 – 20:30 i hal 2 + Torsdag 18:30 – 20:00 i hal 2

Viborg HK Forældreforening og fremtiden

Viborg HK Forældreforening og fremtiden
Viborg HK Forældreforening har i mange år givet børn og unge i Viborg HK gode sociale oplevelser og tilskud til stævner og klubdragter. Det skyldes et kæmpe stykke frivilligt arbejde fra bestyrelse og forældre i fællesskab.
Stævnearrangører, salg af julekalendere, frivilligt arbejde i Tinghallen er bare nogle få af de mange tiltag, som foreningen i årevis har udført i bestræbelserne på at generere økonomi til at levere førnævnte goder til Viborg HK’s børn og unge.
Desværre er det de seneste år blevet sværere og sværere at få enderne til at nå sammen. Dels pga. udskiftning i bestyrelse og udvalg, men også for en stor del svigtende opbakning fra medlemmerne i forældreforeningen, når der skal bruges frivillige hænder til at løfte opgaverne. Det gør, at man i år vil få et underskud, da indtægterne slet ikke modsvarer de tilskud, som der bliver ydet.
Dette er en uholdbar situation, som bestyrelsen har vendt internt og med bestyrelsen for Viborg HK. Bestyrelsen for Viborg HK har udtrykt stor taknemmelighed for det store arbejde, som forældreforeningen udfører, og den er meget interesseret i at gå ind i et samarbejde om, hvordan man kan muliggøre forældreforeningens arbejde bedst muligt.
På baggrund af disse drøftelser har man i forældreforeningens bestyrelse besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at opløse Viborg HK Forældreforening og fremadrettet at indgå i Viborg HK som et selvsupplerende udvalg. Udvalget vil efterfølgende få råderet over det indestående, der ved foreningens opløsning står på foreningens konto samt de beløb, som udvalget genererer. Det samlede beløb vil indgå som en del af regnskabet for Viborg HK. Men det vil ikke være muligt for bestyrelsen at bruge dette beløb. Skulle Viborg HK mod forventning komme i en situation, hvor denne måtte ønske at gøre brud af udvalgets midler, kan udvalget vælge at danne en forening igen, uden at bestyrelsen for Viborg HK kan eller vil modsætte sig dette. Dette nedfældes på papir og underskrives af bestyrelsen.
Viborg HK vil fremadrettet bl.a. stå for bogføring og regnskab og vil desuden hjælpe med at finde frivillige til de indtægtsgivende opgaver, der måtte være. Dette kommer bl.a. til at ske ved uddelegering af opgaver til de forskellige årganges forældre. Der vil ligesom denne sæson blive opkrævet et beløb til udvalget i forbindelse med indbetaling af kontingent. Størrelsen på dette vil blive fastsat, når det i nærmeste fremtid bliver besluttet, hvilke aktiviteter og tilskud der skal bruges midler til.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vil snarest blive sendt til alle medlemmer af Viborg HK Forældreforening på Conventus, og den vil desuden blive hængt op på opslagstavlerne i hallerne.

Med venlig hilsen

Viborg HK Forældreforening                                          Viborg HK

Michael Kjær, Fungerende formand                             Terkel Tranberg, Formand

VIborg HK søger U18 Pigetræner

Brænder du for udvikling af unge håndboldtalenter, så har du nu muligheden for at blive en del af en spændende trænergruppe som skal varetage træningen og udviklingen for U14, U16 og U18 piger i VHK.

Trænergruppen består i forvejen af 4 trænere som alle arbejder på at udvikle sig selv, hinanden og ikke mindst alle de unge håndboldspillere i VHK. Din primære opgave bliver omkring U18 piger.

Vi forventer at du har lyst til at dele ud af dine erfaringer og ikke er bange for at prøve dig selv af. Vi forventer højt humør, masser af gå på mod til at udleve Viborg HKs værdier i praksis.

Hvis dette har din interesse og du gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Mads Møller Mikkelsen på mail : mads064m@viborgskoler.dk, eller Lars Friis Hansen på lafri@as3.dk.  I mailen forventer vi at, du skriver lidt om dig selv, hvilke træner erfaringer du har, samt hvilke trænerkurser du har deltaget i.

 

Viborg HK søger drengetræner

Brænder du for udvikling af unge håndboldtalenter, så har du nu muligheden for at blive en del af en spændende trænergruppe som skal varetage træningen og udviklingen for U14, U16 og U18 drenge i VHK.

Trænergruppen består i forvejen af 4 trænere som alle arbejder på at udvikle sig selv, hinanden og ikke mindst alle de unge håndboldspillere i VHK. Din primære opgave bliver omkring U16 drenge, som har et tæt samarbejde med Hald Ege Efterskole.

Vi forventer at du har lyst til at dele ud af dine erfaringer og ikke er bange for at prøve dig selv af. Vi forventer højt humør, masser af gå på mod til at udleve Viborg HKs værdier i praksis.

Hvis dette har din interesse og du gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Mads Møller Mikkelsen på mail : mads064m@viborgskoler.dk. I mailen forventer vi at, du fortæller lidt om dig selv, hvilke træner erfaringer du har, samt hvilke trænerkurser du har deltaget i.

 

General Forsamling Ons. 27/9-17 kl 19

Der afholdes ordinær generalforsamling i Viborg HK onsdag 27. september kl. 19.00 i Wilbek Lounge.

Dagsorden er efter vedtægterne, og alle æresmedlemmer samt medlemmer U18 eller derover er stemmeberettiget ved enten personligt fremmøde eller underskrevet fuldmagt, der afleveres på dagen. Alle medlemmer under 18 år kan stemme ved enten værge eller 1 forældre og igen ved enten personligt fremmøde eller underskrevet fuldmagt afleveret på dagen.

Vi håber, at rigtigt mange vil deltage i generalforsamlingen, og vi opfordrer jer trænere på U18 og senior til at droppe træningen den aften og i stedet deltage i generalforsamlingen med holdet.

Vi glæder os til at se rigtigt mange.