Viborg HK Forældreforening og fremtiden
Viborg HK Forældreforening har i mange år givet børn og unge i Viborg HK gode sociale oplevelser og tilskud til stævner og klubdragter. Det skyldes et kæmpe stykke frivilligt arbejde fra bestyrelse og forældre i fællesskab.
Stævnearrangører, salg af julekalendere, frivilligt arbejde i Tinghallen er bare nogle få af de mange tiltag, som foreningen i årevis har udført i bestræbelserne på at generere økonomi til at levere førnævnte goder til Viborg HK’s børn og unge.
Desværre er det de seneste år blevet sværere og sværere at få enderne til at nå sammen. Dels pga. udskiftning i bestyrelse og udvalg, men også for en stor del svigtende opbakning fra medlemmerne i forældreforeningen, når der skal bruges frivillige hænder til at løfte opgaverne. Det gør, at man i år vil få et underskud, da indtægterne slet ikke modsvarer de tilskud, som der bliver ydet.
Dette er en uholdbar situation, som bestyrelsen har vendt internt og med bestyrelsen for Viborg HK. Bestyrelsen for Viborg HK har udtrykt stor taknemmelighed for det store arbejde, som forældreforeningen udfører, og den er meget interesseret i at gå ind i et samarbejde om, hvordan man kan muliggøre forældreforeningens arbejde bedst muligt.
På baggrund af disse drøftelser har man i forældreforeningens bestyrelse besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at opløse Viborg HK Forældreforening og fremadrettet at indgå i Viborg HK som et selvsupplerende udvalg. Udvalget vil efterfølgende få råderet over det indestående, der ved foreningens opløsning står på foreningens konto samt de beløb, som udvalget genererer. Det samlede beløb vil indgå som en del af regnskabet for Viborg HK. Men det vil ikke være muligt for bestyrelsen at bruge dette beløb. Skulle Viborg HK mod forventning komme i en situation, hvor denne måtte ønske at gøre brug af udvalgets midler, kan udvalget vælge at danne en forening igen, uden at bestyrelsen for Viborg HK kan eller vil modsætte sig dette. Dette nedfældes på papir og underskrives af bestyrelsen.
Viborg HK vil fremadrettet bl.a. stå for bogføring og regnskab og vil desuden hjælpe med at finde frivillige til de indtægtsgivende opgaver, der måtte være. Dette kommer bl.a. til at ske ved uddelegering af opgaver til de forskellige årganges forældre. Der vil ligesom denne sæson blive opkrævet et beløb til udvalget i forbindelse med indbetaling af kontingent. Størrelsen på dette vil blive fastsat, når det i nærmeste fremtid bliver besluttet, hvilke aktiviteter og tilskud der skal bruges midler til.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vil snarest blive sendt til alle medlemmer af Viborg HK Forældreforening på Conventus, og den vil desuden blive hængt op på opslagstavlerne i hallerne.

Med venlig hilsen

Viborg HK Forældreforening                                                         Viborg HK

Michael Kjær  Fungerende formand                                            Terkel Tranberg   Formand